Economy for the Common Good

hoe kun je het instrument 'economy for the common good' (ECG) gebruiken?

  • 12 nov
  • Ger Pepels
  • 1
  • 94

Het is wellicht net iets te eenvoudig om te zeggen dat je werkt aan een of meerdere van de Duurzame Ontwikkeldoelen van de Verenigde Naties 2030 (SDGs/sustainable development goals).

Natuurlijk is iedere bijdrage van waarde. Het is echter ook goed om je te realiseren dat er een risico van 'sdg-washing' bestaat. In bijgaand artikel leggen we uit hoe het gebruik van de ECG inzicht geeft en sturingsmogelijkheden geeft om breder te sturen op deze doelen.

Het is ook heel goed mogelijk om op verschillende manieren te verkennen of de ECG-aanpak interessant is voor jouw organisatie (of dat nu een bedrijf, een maatschappelijke organisatie, de lokale overheid of een bewonersinitiatief is). Het instrumentarium biedt de gelegenheid om de ontwikkeling door te maken van:

-quicscan

-micro-analyse (voor organisaties kleiner dan 5 fte)

-compact analyse (alleen of als voorbeeld van gezamenlijk leren in een peer group)

-volledige analyse en formele audit.

Als je belangstelling is gewekt, graag lichten we de achtergrond en aanpak nader toe.

Wil je een reactie geven? Meld je dan eerst aan