Economy for the Common Good

DOE JIJ MEE? Economy for the Common Good Breda

  • jul 2020
  • Community Manager
  • ·
  • Aangepast apr 2020
  • 92

GEZOCHT

  • burgers/bewoners die werken aan een Economy for the common good en dat willen promoten
  • organisaties/bedrijven die (in de post-corona tijd) de economische uitdaging binnen het sociale en binnen het ecologische frame willen opzoeken
  • (bewoners) initiatieven (als zelfgestuurde) buurtcentra die hun verantwoording binnen deze kaders willen doen
  • ingangen binnen de lokale overheid om de voorwaarden te verkennen/te creëren voor de sturing op zo'n economie

Lees onderstaand bericht voor uitgebreide informatie


Economy for the common good Breda

De Gemeinwohlökonomie/Economy for the common good (ECG) is één van initiatieven die een nieuwe aanpak biedt van onze maatschappelijke uitdagingen. Stap voor stap ontwikkelt zich dit netwerk tot een sociale beweging die bestaande organisaties weet te betrekken bij de ontwikkeling van een economie gericht op de ‘common good’.

Breda is toe aan een lokale hub voor de Economy for the Common Good. Ware Winst Brabant, de regionale afdeling van de Nederlandse chapter wil met steun van BUAS (ea) betrokken bewoners, organisaties, bedrijven en de overheid bij elkaar brengen om de economie te heroriënteren op het gemene goed.

Economy for the common good

De ECG biedt met de Common Good Balance (CGB) en de Common Good Matrix (CGM) twee instrumenten om institutionele veranderingen te initiëren (in organisaties en bij overheden, mogelijk ook voor bewonersinitiatieven als gebiedscoöperaties, regionale projecten) waarbij deze voortdurend getoetst worden aan fundamentele, waarden gedreven uitgangspunten (democratie, gelijkwaardigheid, menselijkheid, duurzaamheid). De CGB is nu beschikbaar voor ondernemingen/organisaties en lokale overheden. De toepassing van de tools vraagt inzet en betrokkenheid. Ze zijn echter zo concreet dat ze de dialoog voeden om lokaal/regionaal te werken aan de verduurzaming van de economie in brede zin. Organisaties kunnen individueel een audit proces doorlopen of dit in een peer evaluatie proces vormgeven.

Internationaal is er door de Universiteit van Valencia een onderzoek uitgevoerd naar de meerwaarde van de benadering. “The CG matrix and the CGBS complement the information provided by the financial Balance- sheet and the income statement of a firm and help to implement sustainable business models.” (6) The study points out four approaches that help to ground the ECG model within the field of business administration: Stakeholders theory, Shared value approach, Triple bottom line and, corporate sustainability approach (CS). It finds that the ECG model goes beyond all four business approaches as it prioritizes the creation of social and environmental value over the economic one (Sanchis, 2018, p.1).

ECG in Nederland

Ook Nederland kent een chapter. In afstemming met de ontwikkelingen van de internationale beweging stelt de Nederlandse chapter haar eigen doelen en maakt ze haar plan van aanpak. De belangstelling groeit. Zo zijn er in samenwerking met de internationale organisatie trainingen van consultants en auditors. In Nederland is de ecologische groothandel ODIN formeel geaudit. Verder zijn er in Nederland vier lokale afdelingen opgericht (Friesland/Groningen/Drenthe, Utrecht en Brabant) of in oprichting (Amsterdam).

Ware Winst Brabant

In Brabant is anderhalf jaar geleden de lokale afdeling Ware Winst Brabant opgericht. Deze lokale afdeling organiseert en begeleidt de peer-evaluatie van vier bedrijven: Baril Coatings in Den Bosch, Snew uit Boxtel, Genoeg uit Oss en Parktheater Eindhoven. Hierbij zijn naast de initiatiefgroep twee consultants (io) betrokken. De peer evaluaties zorgen voor een inspirerende dialoog tussen de bedrijven. De uitwisseling tussen bedrijven uit uiteenlopende sectoren inspireert (ook al is er zeker ook belangstelling om een vergelijking te hebben met organisaties uit dezelfde sector. Baril Coatings (voorloper in de verfindustrie) en Snew (voorloper in de ontwikkeling van circulaire modellen in IT en telecom) nemen toch deel aan de ECG – pilot ook al zijn beide zowel ISO als PSO – gecertificeerd en staat Snew als social enterprise (gestut door de code sociale ondernemingen) op het punt de nieuwe ondernemingsvorm BV-M aan te nemen. De regionale afdeling is door ECG NL uitgenodigd om in december 2019 bij te dragen aan de verkennende bijeenkomst in Amsterdam (20-tal ondernemers, wethouder).

Project Ware Winst Breda

Vanuit BUAS initieer ik binnen CELTH (centre of expertise for Leisure, Tourism & Hospitality) een project ter versterking van ECG in Nederland. Dit doe ik zelf in eerste instantie vanuit Brabant, in samenwerking met partners elders in Nederland.

Met organisaties en bedrijven is al de eerste ervaring opgedaan. Vanuit BUAS heb ik een CGB laten opstellen voor de grote evenementenlocatie DeFabrique (Maarsen, Utrecht 2018) en Parktheater Eindhoven (2019), respectievelijk de compact en uitgebreide balans. De peer-evaluatie van Ware Winst Brabant loopt op dit moment.

Binnen de kaders van dat plan wil ik binnen het Bredase ULL van start om stakeholders bij elkaar te brengen om de ECG dichterbij te brengen. Het gedachtegoed van ULL biedt een uitstekende context. Hoewel CELTH een kader biedt is de afbakening tot de specifieke sectoren geen must.


[1] https://www.ecogood.org/de/die-bewegung/akteurinnen-kreise/ak-wissenschaft-und-forschung/

Wil je een reactie geven? Meld je dan eerst aan