Onderwijs

Minor Urban Innovation (open voor alle studies)

  • mei 2020
  • Community Manager
  • 302

Wil je ervaren hoe het is om opdrachtgevers te adviseren op het gebied van duurzaamheid en duurzame ontwikkeling en innovatie in steden? Kies dan voor de minor Urban Innovation! Ga samen met jouw teamgenoten complexe uitdagingen aan door vraagstukken op te pakken om steden en stedelijke gebieden inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam te maken. De minor is een samenwerking tussen het Avans Expertise Centrum voor Technische Innovatie (ETI) en het Urban Living Lab Breda.

Je leert hoe het is om in een opdracht van een externe opdrachtgever, dat kan zowel een bedrijf, instelling of de overheid zijn, in een multidisciplinair team te werken om wicked problems aan te pakken die bijdragen aan de vitale toekomst voor de stad Breda. Iedere young professional kijkt vanuit zijn eigen expertise naar het probleem en naar een oplossing hiervoor. Hierdoor kom je samen tot innovatieve ideeën. Je krijgt begeleiding van een docent (docent-onderzoeker/senior consultant) van Avans.

In de minor werk je aan opdrachten gericht op thema’s zoals bijvoorbeeld:

Urban Mining: ETI kijkt met zijn technische expertise naar de stad als een ‘systeem’ van ‘systemen’ die diverse bronnen beheren. Het gaat hier over materiaal, energie, maar ook over de digitale datastroom. We kijken hoe we deze bronnen beter kunnen beheren, creëren en gebruiken. De ultieme doelstelling is om de stad een volledig circulair systeem te maken. Hiervoor moet de stad zelf zoveel mogelijk onderhoudbaar, repareerbaar en aanpasbaar zijn. Tevens moet het lokaal zijn middelen kunnen creëren en recyclen, met gericht gebruik van energie en logistiek. Een enorme uitdaging waarbij we stapsgewijs kleine stappen moeten maken. In de praktijk begint dit met kleine initiatieven. Zoals een huis dat zo ontworpen is dat het zich aanpast aan de behoeften of een gerobotiseerde moestuin tot en met het tegengaan van (overbodig) onderhoud.

Voorbeelden van projecten zijn:

  • Verticale (stads)farming en gerobotiseerde moestuinen
  • Circulair (keten)ontwerpen voor de toekomst
  • Smart grids/energietransitie

De Vitale Stad: Het belangrijkste woord voor dit thema is ‘balans’. Het creëren van een gezonde en leefbare omgeving kent namelijk zeker niet altijd een win/win situatie, maar is continu in beweging. Meer leefbaarheid voor de mens gaat vaak ten koste van bronnen uit de natuur. De kosten die worden gemaakt voor (betere) zorg zal door de gemeenschap betaald moeten worden. De robot die een misschien zware of vervelende taak overneemt van een fabrieksmedewerker zorgt tevens voor het potentiële overbodig worden van de functie/taak van deze medewerker. De vitale stad gaat dan ook continu over het wegen tussen opties en de techniek op een juiste manier in te zetten. Ethiek, acceptatie, veiligheid zijn allemaal thema’s die hier spelen.

Voorbeelden van projecten zijn:

  • Mensgericht produceren
  • Robotiseren in co-creatie met de vakman
  • Het aan de bewoner aanpasbare zelfbewuste huis

INHOUD

Er komen diverse gastsprekers om over hun vakgebied te vertellen. Consultants, maar ook gastsprekers op het gebied van onderzoek, persoonlijke ontwikkeling of een ander onderwerp waar op een bepaalde moment behoefte aan is.

Je oefent met het:
• voeren van een intakegesprek met de opdrachtgever
• afbakenen en helder krijgen van het vraagstuk
• toepassen van onderzoeksmethoden
• analyseren van de gevonden data
• formuleren van oplossingen en adviezen
• presenteren van het advies

Daarnaast werk je aan diverse leerarrangementen (opdrachten) die we je aanbieden om de 5 competenties die in de minor centraal staan verder te ontwikkelen.

PROGRAMMA
De minor duurt 20 weken. Twee vaste dagen per week werk je vanuit het Urban Living Lab in Breda. En één dag in de week werk je met je projectteam op locatie bij de opdrachtgever. Dit is altijd in overleg met de opdrachtgever. De andere 2 dagen ga je aan de slag met het ontwikkelen van verschillende competenties. Daarnaast blijf je de hele periode in contact met studenten en docenten via de eigen Virtual Learning Community (VLC).

Behalve een gezamenlijk advies (met je projectteam) geef je ook een individueel deeladvies vanuit je eigen vakgebied. Aan dit advies besteed je ongeveer 80 uur.

Meer info: https://www.kiesopmaat.nl/modules/avans/AE_I/136084/

Of neem contact op met @paulwalraven

Wil je een reactie geven? Meld je dan eerst aan