Leden van deze groep

Ger Pepels

'Read for difference' to cross boundaries

    interesse in onderwijs - innovatie, met centraal: leren (denken) vanuit de student; democratisering/zeggenschap/eigenaarschap als drivers; woon samen, 3 studerende zonen, voel me schaker, wandel graag

Marcel Kesselring

#dreambigworkhard

    Elke community is anders, elke community heeft zijn eigen dynamiek. Het Urban Living Lab is voor mij en mogelijk voor velen een nieuw soort learning community omdat deze community bestaat uit studenten, bedrijven, overheid en burgers.

Community Manager

Uw gids op de online community!

    Support fungeert als kwartiermaker bij het opstarten van de community, acteert als coach voor het te vormen community team en is sparring partner voor community eigenaren.

Economy for the Common Good

Economy for the Common Good

Recent actief

Over deze groep

De economie moet dienend zijn aan mens en wereld. De 'Economy for the Common Good' (ECG) biedt een kader om op een integrale wijze de bijdrage aan de common good zichtbaar te maken van bedrijven, organisaties, samenwerkingsverbanden, bewonersinitiatieven. De Common Good krijgt concreet vorm door na te gaan wat betrokkenen (in een gemeente, in een wijk of buurt) van waarde vinden voor hun welzijn. Via (direct) democratische weg kan deze waarde zichtbaar gemaakt worden. In dit field lab willen we samen leren hoe je hieraan in Breda vorm kunt geven.

  • status: aangepast, publiek
  • gestart op: 15 jul
  • 3 leden
  • 2 bijdragen