• 28 mei
    2020
  • 16:00-18:00
De vitale burger

Themasessie: De vitale burger (ONLINE SESSIE)

online·Bijeenkomst
  • 610
  • 14

Link naar de online sessie: Deelnemen aan Microsoft Teams-vergadering


Namens het Urban Living Lab Breda nodigen wij u 28 mei om 16.00 uur graag uit voor een online co-creatie waarin wij willen sparren over het thema ‘De vitale burger’.

U kunt een online oproep verwachten met meerdere spelers actief binnen het thema “de Vitale Burger”. In de sessie zult u samen met deze mensen een dialoog aangaan waarin gediscussieerd wordt over punten binnen dit thema. Deze punten zijn onderwerpen die jullie samen geformuleerd hebben. Uiteindelijk is het doel van de sessie vijf tot tien concrete punten formuleren waar alle deelnemers graag mee aan de slag willen gaan.

Urban Living Lab Breda
Zoals u wellicht al weet is het Urban Living Lab Breda een open, innovatieve omgeving, waarbinnen onderzoek, onderwijs, ondernemingen en burgers o.b.v. co-creatie en participatief ontwerpen samenwerken aan innovatieve oplossingen voor de stad.

Uitnodiging

Betreft: Co-creatie over ‘De vitale burger’.
Locatie: Online
Kosten: Gratis
Contactpersoon: Annabel Teunissen: 06-31263574

Mocht u nog iemand kennen die ook interesse heeft in dit onderwerp, zijn zij ook van harte welkom. Graag zien wij vòòr 28 mei uw reactie tegemoet.

Dit is de link naar de online sessie:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTI2MDJiYjctOGY1Mi00NWZiLWJkMDItMzA2YTYyNjczNmM1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2287c50b58-2ef2-423d-a4db-1fa7c84efcfa%22%2c%22Oid%22%3a%22389675c9-d8be-4a6f-b8bc-6a0744ec988d%22%7d

AANMELDEN?

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op met onze contactpersoon.

Wij kijken er naar uit, hopelijk u ook!

Met vriendelijke groet,

Marcel Kesselring.
Namens Urban Living Lab Kwartiermakers

Reacties

4 reacties, meest recent: 30 april 2020

Wil je een reactie geven? Meld je dan eerst aan